تجربه های خاص معلمی-فقر حرکتی

تجربه های خاص معلمی-فقر حرکتی
teach98.ir

تجربه های خاص معلمی-فقر حرکتی

ميخواهم يکي از تجربه هاي خود را که در يکي از سالهاي تدريسم با ان برخورد کردم را در اختيار شما بگذارم اميدوارم که

اين تجربه مورد استفاده ي شما قرار بگيرد.

داستان اينطور بود که در يکي از کلاس ها به دانش اموزي بر خوردم که هيچ ميل و علاقه اي به ورزش و تحرک همراه

ديگردانش آموزان را نداشت

من در نگاه اول اينطور برداشت کردم که اين دانش اموز دچار فقر حرکتي شده است به همين دليل تصميم گرفتم که
تا انتهاي سال تحصيلي اورا از ورزش محروم سازم.

اين روند حدود 4،5ماه ادامه داشت تا اين که در يکي از اين روزها که طبق معمول با دانش اموزان براي رفتن به حياط

مدرسه و ورزش اماده ميشديم هوا بشدت باراني شده بود و بدليل نامناسب بودن حياط مدرسه تصميم گرفتيم که در

کلاس بمانيم.

در اين زمان فرصت را غنيمت شمردم که چند دقيقه اي را با اين دانش اموز صحبت کرده و به مشکل او پي ببرم.

بعد از،چند دقيقه گفت وگو با وي متوجه شدم که اين دانش اموز اصلا دچار فقر حرکتي نبوده بلکه انگيزه و ميل به ورزش

نداشته و علت نداشتن انگيزه نداشتن لباس و کفش مناسب براي بازي بوده است. سپس با صحبت با خانواده ي او متوجه

شدم که اين مشکل به علت وضعيت مالي نامناسب نبوده و خانواده از سطح نسبتا بالايي برخوردار بودند.

علت اين امر ان بوده که دانش آموز اين موضوع را با خانواده درميان نگذاشته و از آنها درخواست خريد کفش و لباس
ورزشي نکرده است  و خانواده هم نسبت ب اين موضوع بي توجه بوده اند.

بعد از حل اين مشکل در عرض يک هفته نتيجه ي مورد نظر بدست امده بود و ان دانش اموز ديگر گوشه نشيني را

کنار گذاشته بود و همراه ديگر دانش آموزان به بازي ميپرداخت. بعد از آن که آن سال تحصيلي تمام شده بود

بنده علیرغم اين که از آن مدرسه رفته بودم دورادور پيگير آن دانش آموز  بودم و اکنون آن دانش آموز يکي از

دروازه بانان موفق در سطح شهرستان است.