تجربه های خاص معلمی-فقر حرکتی

بازدید: 1048 بازدید
تجربه های خاص معلمی-فقر حرکتی
teach98.ir

تجربه های خاص معلمی-فقر حرکتی

میخواهم یکی از تجربه های خود را که در یکی از سالهای تدریسم با ان برخورد کردم را در اختیار شما بگذارم امیدوارم که

این تجربه مورد استفاده ی شما قرار بگیرد.

داستان اینطور بود که در یکی از کلاس ها به دانش اموزی بر خوردم که هیچ میل و علاقه ای به ورزش و تحرک همراه

دیگردانش آموزان را نداشت

من در نگاه اول اینطور برداشت کردم که این دانش اموز دچار فقر حرکتی شده است به همین دلیل تصمیم گرفتم که
تا انتهای سال تحصیلی اورا از ورزش محروم سازم.

این روند حدود ۴،۵ماه ادامه داشت تا این که در یکی از این روزها که طبق معمول با دانش اموزان برای رفتن به حیاط

مدرسه و ورزش اماده میشدیم هوا بشدت بارانی شده بود و بدلیل نامناسب بودن حیاط مدرسه تصمیم گرفتیم که در

کلاس بمانیم.

در این زمان فرصت را غنیمت شمردم که چند دقیقه ای را با این دانش اموز صحبت کرده و به مشکل او پی ببرم.

بعد از،چند دقیقه گفت وگو با وی متوجه شدم که این دانش اموز اصلا دچار فقر حرکتی نبوده بلکه انگیزه و میل به ورزش

نداشته و علت نداشتن انگیزه نداشتن لباس و کفش مناسب برای بازی بوده است. سپس با صحبت با خانواده ی او متوجه

شدم که این مشکل به علت وضعیت مالی نامناسب نبوده و خانواده از سطح نسبتا بالایی برخوردار بودند.

علت این امر ان بوده که دانش آموز این موضوع را با خانواده درمیان نگذاشته و از آنها درخواست خرید کفش و لباس
ورزشی نکرده است  و خانواده هم نسبت ب این موضوع بی توجه بوده اند.

بعد از حل این مشکل در عرض یک هفته نتیجه ی مورد نظر بدست امده بود و ان دانش اموز دیگر گوشه نشینی را

کنار گذاشته بود و همراه دیگر دانش آموزان به بازی میپرداخت. بعد از آن که آن سال تحصیلی تمام شده بود

بنده علیرغم این که از آن مدرسه رفته بودم دورادور پیگیر آن دانش آموز  بودم و اکنون آن دانش آموز یکی از

دروازه بانان موفق در سطح شهرستان است.