تجربه های خاص معلمی-روش اداره کلاس

بازدید: 1849 بازدید
تجربه های خاص معلمی-روش اداره کلاس
teach98.ir

تجربه های خاص معلمی-روش اداره کلاس

 

معلم موفق کسی است که از کلاس درس و کارکردن با دانش آموزان لذت ببرد.

از جدیدترین مسائل روانشناسی و روش تدریس جهت اداره بهتر کلاس درس وحل مشکلات دانش اموزان استفاده کند.معلم باید از جدیدترین تکنولوژیها و وسایل کمک اموزشی جهت تدریس موثر استفاده کند.معم کسی است که باید با دانش اموزان خود رابطه دوستانه برقرار کند و با انان بخندد ولی هیچگاه انان را مورد تمسخر قرار ندهد.یک معلم باید در طول یک سال تحصیلی به دانش امزان خود روحیه بدهد و انان را از شکست هایی ممکن است باانها مواجه شوند نترساند

یک معلم باید به شغل خود عشق بورزد و جدیت وپشتکار داشته باشد

همچنین باید در کار خود باحوصله وصبور باشد.معلم باید در کارش قاطعیت وجدیت داشته باشدو مهمتر از همه اینکه باید تفاوتهای فردی موجود بین دانش اموزان را در نظر بگیرد و درحد توان انها از انها انتظار داشته باشد.معلم باید همواره دانش اموزان خود را به مطالعه وتحقیق مستمر تشویق کند و باید کوشش کند که انگیزه انان برای درس خواندن و پیشرفت ازبین نرود.یک معلم باید به روز باشد و اطلاعات او فراتر از حد کتاب درسی باشد تا بتواند علاوه بر تسلط بر کتاب درسی به سوالاتی که گاها دانش اموزان از او میپرسند پاسخ دهد.معلم باید برای هروز برنامه ی مشخصی داشته باشد همچنین باید عدالت را در کلاس درس رعایت کند و بین دانش اموزان خود تبعیض قائل نشود و از روشهای تشویقی بیشتر از روشهای تنبیهی استفاده کند.