تجربه های خاص معلمی-راهکار موفقیت

بازدید: 1098 بازدید
تجربه های خاص معلمی-راهکار موفقیت
teach98.ir

تجربه های خاص معلمی-راهکار موفقیت

 

زمانی که دانش آموزان در درس ها موفق نبودند تصمیم گرفتم که با آن ها تکلیف کمتری بدهم . یعنی بجای سه صفحه مشق به آن ها یک صفحه مشق میدادم اما از آن ها میخواستم که دقت کنند و همان درس را خوب بخوانند و یاد بگیرند در عوض هر روز از آنها امتحان میگرفتم. تعدادی سوال برای انها آماده میکردم و روی تخته مینوشتم. برای اینکه بچه ها ازین که نمره کم میگیرند دلسرد نشوند و تمایل اونها به ادامه این روش از دست نره دوتا سوال اضافه به اونها میدادم تا سطح نمراتشون بالا باشه و انگیزه برای ادامه کار داشته باشند.

بعد از گذشت چند ماه به نحوی شد که بچه ها همه درس ها رو خوب یاد گرفتن و در امتحانات ترمی که میدادند نمرات همه اونها عالی میشد و من در تمام ۹ ماه سال هر روز سعی میکردم از آنها امتحان بگیرم.