تجربه های خاص معلمی-راهکار برطرف کردن ضعف در املا

بازدید: 1436 بازدید
تجربه های خاص معلمی-راهکار برطرف کردن ضعف در املا
teach98.ir

تجربه های خاص معلمی-راهکار برطرف کردن ضعف در املا

 

یکی از ضعف های دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی تو درس املا، از نظر شکل، حروفی هستند که چندشکلی هستند ولی یک صدا دارند(ز،ض،ظ،ذ)

و بخاطر اینکه دانش آموزان حافظه ی دیداری ضعیفی دارند و علاقه ی بسیاری به درس تربیت بدنی دارند،یک بازی را انتخاب کردم ک تلفیقی از درس املا و تربیت بدنی بود و به این صورت که دانش آموزان را به دو گروه تقسیم کردم و در یک بخش مسیر، کلماتی مثل (دلپ…یر/موا…بت/و…) با جای خالی اون حروف

و در سمت دیگر حروفی که شکل متفاوت ولی یک صدا را دارند قرار دادم و با سوت معلم دانش آموزان حروف را در جای مناسب قرار می دهند و چندبار تکرار میکنند تا حروف مناسب را پیدا کنند

و به علت اینکه این روش رقابتی است و با تشویق دانش آموزان همراه است،یادگیری بیشتری نسبت به کلاس درس دارد و در حافظه ی دیداری دانش آموزان هم بهتر میماند