تجربه های خاص معلمی-درمان خجالت

بازدید: 1103 بازدید
تجربه های خاص معلمی-درمان خجالت
teach98.ir

تجربه های خاص معلمی-درمان خجالت

 

تجربه ای که می خواهم تعریف کنم از یک دختر خانمی است که دوسال شاگرد من بود در پایه پنجم و ششم که در سال های قبل این دانش آموز را داشتم .

این دانش آموز ، دانش آموزی که فوق العاده از لحاظ ادبیات و شعر بسیار قوی ولی بسیار کمرو و خجالتی بود یعنی در زنگ فارسی نوشتاری مطالب قشنگی می نوشت ولی بسیار ساکت بود چون که خجالتی بود و دوستان کمی داشت .

پدر و مادری داشت که بسیار پیگیر بودند و برای آنها سوال بود که چرا خجالتی و کم حرف است

چون که دست به قلم خوبی داشت و مطالبی خوبی  می نوشت من از این نقطه ی قوت او استفاده کردم و دائماً تشویق می کردم و بیشتر اوقات می خواستم توی کلاس (زنگ فارسی) مطالب نوشته شده خود را برای بچه بخواند .اوایل خیلی برای او سخت بود حتی از من می خواست این  کار را برای او انجام دهم و کم کم طوری شد در طی این سال های پنجم و ششم بخصوص سال ششم طوری شد با تمرین و ممارست توانست یکی از درس های مطالعات را برای بچه ها کنفرانس بدهد

بعد این خبر وقتی به گوش پدر و مادرش رسید خیلی تشکر کردند وبرای آنها جای تعجب بود که بچه ای که اینقدر کم رو و خجالتی بود بتواند برای بچه ها کنفرانس دهد .