تجربه های معلمی -ترس

بازدید: 1082 بازدید
تجربه های معلمی (ترس )
teach98.ir

 

 

تجربه های معلمی (ترس )

 

 

به نام خدا

در اوایل خدمتم بود که دریکی از مدارس منطقه لاریجان به عنوان مدیر و آموزگار مشغول خدمت بودم در روزهای اوایل مهر بامشاهده دفترچه حضور و غیاب متوجه شدم یکی از دانش آموزان اول ابتدایی در مدرسه حظور پیدانکرده است پس جویای حال او شدم و فهمیدم به خاطر ترس و ذهنیت بد اوست که از مدرسه فراری است و به خاطر نرفتن به مدرسه صبح زود به همراه مادرش به چرا دام میرفت یکی از روزها در سر راه او قرار گرفتم و با ایجاد طرح دوستی و رفاقت توانستم ذهنیت او را تغییر بدهم و او را به مدرسه بیاورم در مدرسه به همراه او صبحانه میخوردم تا توانست با مدرسه رابطه برقرار کند خوشبختانه توانست در درس هم موفق باشد و الان به شغل آموزگاری مشغول است حتی خودش میگوید به خاطر این خاطره است که به شغل معلمی علاقه مند شده است

تجربه های معلمی -ترس

 

 

سایت تدریس ایران(teach98.ir)