تجربه های خاص معلمی-بیش فعالی

بازدید: 1032 بازدید
تجربه های خاص معلمی-بیش فعالی
teach98.ir

تجربه های خاص معلمی-بیش فعالی

 

شیطنت یکی از دانش آموزان کلاس چهارم باعث اذیت و آزار همکلاسی هایش و ضعیف شدن درس او شده بود و در کلاس درس به عنوان یک دانش آموز شلوغ شناخته می شد با بررسی رفتار او حدس زدم که احتمالا دانش آموز مبتلا به بیش فعالی است از این رو قرار شد که برای او مسئولیت هایی تعیین شود او را نماینده کلاس کردم و همچنین وظیفه ی مراقبت از بقیه دانش آموزان را نیز بر عهده او قرار دادم.

این مسئولیت ها به کارهای او هدف داد و از شیطنت های کاست در نتیجه علاقه اش به درس بیشتر شد و پیشرفت های زیادی را در درسش شاهد بودم.  پیشرفت های او که دانش آموز ضعیف شناخته می شد الگوی خیلی از دانش آموزان دیگر قرار گرفت.

سایت تدریس ایران