تجربه های خاص معلمی-اثرات مخرب ماهواره و مقابله با آن

بازدید: 1143 بازدید
تجربه های خاص معلمی-اثرات مخرب ماهواره و مقابله با آن
teach98.ir

تجربه های خاص معلمی-اثرات مخرب ماهواره و مقابله با آن

 

مدرسه ای که من در آن تدریس می کنم. یک مدرسه ضمیمه ای است و من در یک مدرسه عادی هستم با دانش آموزان عادی ولی ۸ تا دانش آموز استثنایی دارم که در یک کلاس شاگردآن من هستند تجربه ای که می خواهم خدمت شما بگویم مربوط   به سال  اول تدریس است که در ۲ سال پیش است سال اول تدریسم وقتی وارد مدرسه ای شدم دانش آموزی داشتم به نام سلیم که از من اجازه می گرفت برای استراحت کردن و آب خوردن به بیرون می رفت و به کلاس نمی آمد لازم است این را بگویم که تمام دانش آموزان من دارای اختلالات ذهنی هستند و یا اختلالات رفتاری دارند سلیم هم جز آنها بود و بعد من می رفتم بیرون و او را به کلاس می آوردم اما بعد از ۳ یا ۴ روز رفتار عجیبی از او سر زد

و وقتی که اجازه می گرفت و به بیرون می رفت  و به سمت دروازه مدرسه می رفت

و مدرسه ما شرایطش این طور بود که در کنار جاده بود و حالت پرتگاه داشت دآنش آموز من به اونجا می رفت  و روی لبه پرتگاه میایستاد و حالت خودکشی به خود می گرفت و خیلی نگرآن کننده بود یکبار این رفتار از او سر زد و من او را به کلاس برگرداندم وقتی که او به کلاس برگشت من فکر کردم که فقط همین یکبار بود و جدی نگرفتم اما بار دیگر هم همین کار را کرد و برای من خیلی نگرآن کننده بود و این جا بود که من خانواده او را خواستم جالب این است که همآن روز که برای بار دوم انجام داد و داخل کلاس هم با خودکار رگ دست خودش را شروع کرد به کشیدن و این نگران کننده بود از دو منظر.

اول از منظر مسئولیت که به عنوان معلم داشتم  و دوم از لحاظ انسانیت که چرا یک فرد باید چنین رفتاری داشته باشد

و من خواستم که خانواده اش بیایند مدرسه و از آنها پرسیدم  که او در خانه در اوغات بیکاری چه کارهایی را انجام می دهد و چه برنامه هایی را میبیند و با چه کسانی صحبت می کند که این مشکل اصلی را پیدا کنم وقتی خانواده او با من  صحبت کرد متوجه شدم که متاسفانه فیلم های شبکه های ماهواره ای نگاه می کند موضوعات این فیلم ها مخصوصاً برای دانش آموزی که پایه سوم است و اختلالات دارد بسیار خطرناک است و بیشتر رفتارهای تقلیدی دارد و من به خانواده گفتم

که او اول باید زمان ساعات های مشاهده کردن تلویزیون را خیلی خیلی کم تر کند

و از خانواده خواستم شما هم از ماهواره استفاده نکنید دوم از شبکه های جایگزین استفاده کنیم (مثل ifilm و نمایش و کودک ) چرا که موضوعات این فیلم متناسب با فرهنگ و در خودر کودک است.و با کمک خداوند و با تلاش خآنواده و لطفی که در حق من معلم کردند و سوم با همکاری خود دانش آموز این رفتار خودکشی و یا تقلید خودکشی از بین ببریم و این مشکل خاص از بین رفت.