تاثیر مفاهیم مطلق در تربیت فرزندان

بازدید: 797 بازدید

تاثیر مفاهیم مطلق در تربیت فرزندان

 

تاثیر مفاهیم مطلق در تربیت فرزندان

 

مواظب کلماتی که مفاهیمی مطلق دارند، در مکالمات و ارتباطات خود باشید؛

کلماتی مانند :
√همیشه،
√هیچ‌وقت،
√اصلا،
√به هیچ‌وجه و…

 

اگر کودک شما خطایی می‌کند، هرگز با این کلمات او را توصیف نکنید:

«تو چرا هیچ‌وقت به بزرگ‌ترهات سلام نمیدی،

همیشه همین‌طور بدخط می‌نوشتی…

تو هیچ‌وقت یاد نگرفتی چطوری از خودت دفاع کنی.»

چون دقیقا پس از مدتی آنها به همین باور در مورد خود می‌رسند که من هیچ‌وقت نمی‌توانم درست عمل کنم و بعد از مدتی

همین برداشت را به رفتار دیگران هم تعمیم می‌دهند که منظور معلمم از اینکه چنین حرفی را زد این است که من دانش‌آموز

کند ذهنی هستم و هیچ چیز را درست یاد نمی‌گیرم.