بودجه بندی سوالات کنکور سراسری ریاضی در ۶ سال اخیر

بازدید: 851 بازدید
بودجه بندی سوالات کنکور سراسری ریاضی در 6 سال اخیر
teach98.ir

 

بودجه بندی سوالات کنکور سراسری ریاضی در ۶ سال اخیر

دانشآموزان گرامی؛

همانگونه که اطلاع دارید در رشته ریاضی سؤالات به  ۳گروه تقسیم میشوند.

۱.دسته اول: ریاضیات که شامل  ۵۵سؤال است و شامل دروس دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه تحلیلی، گسسته، جبروآمار و مدلسازی میباشد زمان این سؤا

۲.دسته دوم: مجموعهی فیزیک که شامل فیزیک  ۳ ،۲ ،۱و فیزیک پیش ۱و ۲است و شامل  ۴۵سؤال است که باید در  ۵۵دقیقه به آنها پاسخ دهید

۳.دسته سوم: شیمی که شامل شیمی  ،۲شیمی ۳و شیمی پیش دانشگاهی است و دارای  ۳۵سؤال است که باید در  ۳۵دقیقه به آنها پاسخ دهید

 

 

دانلود بودجه بندی سوالات کنکور سراسری ریاضی در ۶ سال اخیر