برنامه سالانه آموزگاران ابتدایی

بازدید: 1360 بازدید
برنامه سالانه آموزگاران ابتدایی
teach98.ir

برنامه سالانه آموزگاران ابتدایی

 

 

با توکل به خدای تبارک وتعالی وبا آرزوی توفیق وموفقیت در سال تحصیلی جدید برنامه ی سالانه به شرح ذیل تنظیم می گردد:

 

۱-شرکت در مراسم بازگشایی مدارس در اوّل مهر، معارفه با دانش آموزان

 

۲-تنظیم برنامه هفتگی کلاسی

 

۳-تنظیم برنامه ملاقات با اولیای دانش آموزان

 

۴-دیدار با اولیا در هرماه (درصورت نیاز دعوت از آن ها در طول هفته)

 

۵-شناخت کامل دانش آموزان از نظر جسمی،روحی،اخلاقی،درسی سال قبل،نکات ضعف ،قوت به کمک اولیا وپرونده تحصیلی

 

۶-تدریس به موقع دروس طبق بودجه بندی سالانه ووضعیت یادگیری دانش آموزان و با توجه به شیوه های نوین یاددهی ویادگیری

 

۷ -تلفیق دروس با یکدیگر جهت تثبیت یادگیری (جغرافی با هنر،جغرافی با ریاضی،تمامی دروس با هنر،علوم با ریاضی و…)

 

۸- توجه به کتاب آسمانی مسلمانان وتدریس با علاقه مندی بیشتر ،تهیه نوار یا سی دی مربوطه به دانش آموزان،تشویق به حفظ آیات،ترتیل خوانی،تشویق به حفظ پیام های قرآنی ،خواندن پیامها قبل از درس

 

۹-شرکت در طرح های ارسالی اداره آموزش وپرورش مربوط به پایه تدریس

 

۱۰-تعیین نماینده اولیا جهت ارتباط هماهنگ با اولیا برای پیشرفت در کارهای آموزشی وفرهنگی

 

۱۱-برگزاری جشن با همکاری دانش آموزان واولیا آن ها در درس هدیه های آسمان(جشن مبعث،نیمه شعبان،میلاد امامان )

 

۱۲- برگزاری جشن با همکاری وهماهنگی مدیر و معاون پرورشی و دانش آموزان واولیا آن ها (ملی و مذهبی)

 

۱۳-برگزاری اردو های علمی و فرهنگی وتفریحی تشویقی با هماهنگی مدیر و معاون پرورشی(دیدار از موزه ها ،مکانهای تاریخی ،امام زاده ها و…)

 

۱۴-توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان

 

۱۵-رسیدگی به دانش آموزان ضعیف وسعی در رفع مشکل آنها

 

۱۶-برگزاری آزمون های ماهانه ،میان ترم ،پایان ترم ،علمی وارائه بازخوردهای لازم

 

۱۷-تشویق دانش آموزان تلاشگر در هر ماه نسبت به ماه قبل ( ویژه دانش آموزان متوسط به پایین )

 

۱۸-توجه به نکات انضباطی وبهداشتی دانش آموزان

 

۱۹-فعال نمودن کتابخانه ی کلاس وتعیین مسئول کتابخانه ازبین دانش آموزان

 

۲۰-تشویق به موقع دانش آموزان با کارت های امتیازیا جوایز

 

۲۱-تنظیم طرح تشویقی ایستگاه شادی جهت ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های خارج از کلاس و پیشرفت تحصیلی

 

۲۲-توجه به پوشه کار دانش آموزان وارائه عملکرد و بازخورد مناسب

 

۲۳- توجه به خط دانش آموزان و تشویق به خوش خطی (هنر)

 

۲۴- دادن مسئولیت های مختلف به دانش آموزان ازقبیل:همیار معلم ،نماینده کلاس،بهداشتیار،نماینده پرورشی،مسئول کمد کلاس،مسئول کتابخانه کلاس و…

 

۲۵- تشویق دانش آموزان در اهدای کتاب داستان به کتابخانه

 

۲۶-برپایی نمایشگاه از دست ساخته های دانش آموزان

 

۲۷- تنظیم دفترانضباطی

 

۲۸-اجرای طرح گروه بندی دانش آموزان