بازی آموزشی مدل جمع و تفریق اول دبستان

بازدید: 377 بازدید

بازی آموزشی مدل جمع و تفریق اول دبستان

بازی آموزشی مدل جمع و تفریق اول دبستان

 

 

این محصول جهت آموزش جمع و تفریق برای پیش دبستان و اول ابتدایی بسیار کاربردی میباشد