بازخوردهای تشویقی ابتدایی

امتیاز 3.60 ( 5 رای )

بازخوردهای تشویقی ابتدایی

 

بازخوردهای تشویقی ابتدایی

 

 

بازخوردها و تشویقهایی که در ارزشیابی توصیفی دانش آموزان مقطع ابتدایی می توان از آن ها استفاده کرد :

 

1 . فرزندم از اینکه از عهده ی انجام کار برآمده ای خوشحالم .

2 . عزیزم با ذوق و سلیقه ای که در تو می بینم توانایی زیبانویسی را داری یا بهتر از این باشی.

3 . پیداست که برای انجام این کار تلاش نموده ای

4 . خوشحالم که برای حل مسائل ریاضی ، کوشا بوده ای یا هستی

 

5 . فرزندم وقتی دقت تو را در درس یا تکالیف می بینم خوشحال  می شوم یا از تلاش تو لذت می برم .

6 . پسرم ! توانایی انجام آزمایش های علوم را داشتی ، توانایی تو را در انجام آزمایش ها دیدم ، موفقیت تو را تحسین می کنم.

7 . دختر خوبم ! شما به تمام اهداف در جمع و تفریق های اساسی در حد مطلوب دست یافته ای .

8 . پسر خوب و عزیزم در دیکته نیاز به تمرین بیشتر داری . امید است در این زمینه تلاش کنی تا موفق گردی .

9 .  از اینکه امروز موفق شدی خوشحالم

 

10 . پشتکار و تلاش شما می تواند در موفقیت و پیروزی مؤثر باشد .

 

11 . از اینکه نسبت به یادگیری درس انگیزه و شوق زیاد داری لذت می برم .

12 . بهتر است در زمینه …. کوشش بیش تری بکنی تا موفق گردی .

13 . از اینکه مهارت لازم برای حل مسئله داری خوشحالم .

14 . از توانایی به کارگیری دانش تو عزیزم ابراز شادی می کنم .

15 . عزیزم لازمه ی پیشرفت خواستن است .

16 . دلبندم هرگز کاری را که امروز می توانی انجام دهی به فردا موکول نکن .

17 . خوشحالم که شرکت فعال در گروه و درس و مدرسه داری.

18 . پسرم /دخترم : کسانی موفق می شوند و موفق باقی می مانند که تلاش و تمرین میکنند.