بازخوردهای تشویقی ابتدایی

بازدید: 2467 بازدید

بازخوردهای تشویقی ابتدایی

 

بازخوردهای تشویقی ابتدایی

 

 

بازخوردها و تشویقهایی که در ارزشیابی توصیفی دانش آموزان مقطع ابتدایی می توان از آن ها استفاده کرد :

 

۱ . فرزندم از اینکه از عهده ی انجام کار برآمده ای خوشحالم .

۲ . عزیزم با ذوق و سلیقه ای که در تو می بینم توانایی زیبانویسی را داری یا بهتر از این باشی.

۳ . پیداست که برای انجام این کار تلاش نموده ای

۴ . خوشحالم که برای حل مسائل ریاضی ، کوشا بوده ای یا هستی

 

۵ . فرزندم وقتی دقت تو را در درس یا تکالیف می بینم خوشحال  می شوم یا از تلاش تو لذت می برم .

۶ . پسرم ! توانایی انجام آزمایش های علوم را داشتی ، توانایی تو را در انجام آزمایش ها دیدم ، موفقیت تو را تحسین می کنم.

۷ . دختر خوبم ! شما به تمام اهداف در جمع و تفریق های اساسی در حد مطلوب دست یافته ای .

۸ . پسر خوب و عزیزم در دیکته نیاز به تمرین بیشتر داری . امید است در این زمینه تلاش کنی تا موفق گردی .

۹ .  از اینکه امروز موفق شدی خوشحالم

 

۱۰ . پشتکار و تلاش شما می تواند در موفقیت و پیروزی مؤثر باشد .

 

۱۱ . از اینکه نسبت به یادگیری درس انگیزه و شوق زیاد داری لذت می برم .

۱۲ . بهتر است در زمینه …. کوشش بیش تری بکنی تا موفق گردی .

۱۳ . از اینکه مهارت لازم برای حل مسئله داری خوشحالم .

۱۴ . از توانایی به کارگیری دانش تو عزیزم ابراز شادی می کنم .

۱۵ . عزیزم لازمه ی پیشرفت خواستن است .

۱۶ . دلبندم هرگز کاری را که امروز می توانی انجام دهی به فردا موکول نکن .

۱۷ . خوشحالم که شرکت فعال در گروه و درس و مدرسه داری.

۱۸ . پسرم /دخترم : کسانی موفق می شوند و موفق باقی می مانند که تلاش و تمرین میکنند.