اهداف فارسی خوانداری و نوشتاری

بازدید: 4216 بازدید

اهداف فارسی خوانداری و نوشتاری

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]اهداف فارسی خوانداری و نوشتاری[/stextbox]

 

اهداف فارسی خوانداری

 

۱ . توانایی بلند خوانی و صامت خوانی

۲ . خواندن با لحن و آهنگ مناسب

۳ . درک نوشته ها و دریافت پیام اصلی

۴ . دریافت ارتباط بین بخش های مختلف نوشته

۵ . گسترش دایره د ید در خواندن

۶ . پرورش مشاهده و تقویت توانایی خوب دیدن

 

اهداف فعالیت درست و نادرست

 

۱ . تقویت دقت وتمرکز شنوایی و توجه دانش آموزان به متن درس

۲ . ارزشیابی از میزان درک و فهم دانش آموزان نسبت به درس

۳ . نوعی ارزشیابی برای معلم و دانش آموز

 

اهداف فعالیت گوش کن و بگو

 

۱ . افزایش توجه ، دقت و تمرکز حواس

۲ .  ارتقای درک شنوایی

۳ .  مهارت در گفت و شنود

 

اهداف فعالیت نگاه کن و بگو

 

۱ . تقویت سواد و حافظه بصری دانش‌آموزان

۲ .  توانایی ارتباط بین تصاویر

۳ .  رشد و پرورش قوه‌ی بیان

 

اهداف فعالیت پیدا کن و بگو

 

۱ .  پرورش حس کنجکاوی

۲ .  تقویت پشتکار در دانش‌آموزان

۳ .  تفهیم موضوع درسی و تثبیت آن در ذهن دانش‌آموزان

 

اهداف فعالیت فکر کن و بگو

 

۱ . دانش‌آموز بتواند در یک فضای امن و صمیمی و بدون هیچ اضطراب و تشویشی نظرها ، عقاید ، احساسات و عواطف خود را چه در گروه و چه در جلوی جمع بیان نماید.

۲ .  پیوند دادن مضمون متن درس به زندگی واقعی و واداشتن آنها به حل یک مسئله اجتماعی

اهداف فعالیت واژه سازی

 

۱ . گسترش دامنه لغات دانش‌آموزان

۲ . کشف روابط مفهومی واژگان به صورت مختلف

 

این واژه‌ها عبارتند از :

 

الف ) هم معنایی  مانند واژه های تیره و سیاه

ب) تضاد معنایی(مخالف)    مانند شب و روز

ج)– کلمه های متشابه          مانند:شیر

د) هم مفهومی یعنی واژگانی که با هم ارتباط معنایی دارند.

مانند: سفر – چمدان – بلیط

ه) واژه‌های هم‌آوا مانند خار و خوار-ثواب و صواب

 

اهداف فعالیت بیاموز و بگو

 

۱ .  تلاش برای رشد و تقویت مهارت‌های زبان آموزی

۲ .  آشنایی دانش‌آموز با ساخت نحوه‌ی زبان

۳ .  ارتباط بین عناصر مختلف یک جمله به منظور رسانندگی پیام آن.

۴ .  کار بر روی ساختار جمله

 

اهداف فعالیت نمایش

 

۱ .  کمک به دانش‌اموز به بیان فکر ،‌احساس و عواطف خود.

۲ .  پرورش خلاقیت و ابتکار دانش‌آموزان

۳ .  بالا رفتن تمرکز ،‌توجه و دقت در تماشاگر و بازیگر.

۴ . ایجاد روح جمعی ،‌همکاری و تعاون در دانش‌آموز.

۵ . فراهم کردن موجبات شادی و نشاط و انبساط خاطر در دانش‌آموزان

۶ . بالارفتن اعتماد به نفس در دانش‌آموز

 

اهداف مهارت بازی

 

۱ .  آشنایی با ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی

۲ .  تشخیص رفتارهای خوب از بد

۳ . تقویت چهار مهارت زبان در دانش‌آموزان

۴ . پیدا کردن فرصت تفکر و مشورت با یکدیگر

 

اهداف فعالیت کتاب خوانی

 

۱ .  تقویت عادت به مطالعه و تقویت انس با کتاب

۲ .  پرورش قدرت تفکر و اخذ اطلاعات و غنی‌کردن اندوخته ذهنی

۳ .  گسترش گنجینه‌ی واژگانی و افق درک مفاهیم به واسطه کتاب‌خوانی

۴ .  یاد گیری رفتار اجتماعی و کسب تجارب ارزشمند

 

اهداف فعالیت بخوان و حفظ کن

 

۱ .  ایجاد نشاط و شکفتگی روح بعد از حفظ شعر و سرود

۲ .  آشنایی با مفاهیم و ارزش‌های اجتماعی ،‌ اخلاقی ،‌علمی و فرهنگی

۳ .  آشنایی با شاعران بزرگ و معروف

 

اهداف فعالیت بخوان و بیاندیش

 

۱ . توسعه توانایی در خواندن نمادهای نوشتاری و تصویری

۲ .  توانایی درک پیام اصلی یک متن

۳ . توانایی بلند خوانی و صامت‌خوانی

۴ . گسترش دایره دید در خواندن

۵ .  افزایش تمرکز حواس از طریق هماهنگ‌سازی سرعت خواندن با سرعت فکر‌کردن

 

اهداف کتاب نوشتاری

 

۱ . تمرین‌های دوره ای جهت یاد‌آوری و تقویت مهارت‌های نوشتاری و شناخت نشانه ها

۲ .  توانمند ‌سازی دانش‌آموزان در به‌کارگیری بهنجار خط

۳ .  تقویت درست‌نویسی کلمات و جملات شنیده شده

۴ .  تقویت مهارت به‌کارگیری علائم سجاوندی در نوشتن

۵ . توانمند‌سازی دانش‌آموزان در اجرای برخی از مهارت‌های نگارشی

 

اهداف تمرینات کتاب نوشتاری

 

الف)  تمرین‌های اول هر درس به رونویسی از بخش های مختلف متن درس

ب) تمرین‌های دوم به آموزش املا یا تقویت مهارت املا‌نویسی

پ)تمرین‌های سوم تقویت آموخته‌های کودک در زمینه‌ی واژه‌سازی و بیاموز و بگو.

ت) تمرین‌های چهارم تقویت مهارت نگارش ، جمله‌سازی و انشا نویسی

ث) در صفحه پنجم ، تمرین اول تقویت خوش‌نویسی که شامل تمرین دعاهای ساده برای ارتباط با خداوند و تمرین دوم تقویت اطلاعات عمومی و سرگرمی می باشد.