اعلام نفرات برتر کنکور ۹۶

اعلام نفرات برتر کنکور 96

teach98.ir

 

اعلام نفرات برتر کنکور ۹۶

نفرات برتر هر یک از گروههای ازمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

گروه آزمایشی علوم ریاضی

 

 

اعلام نفرات برتر کنکور 96

teach98.ir

 

گروه آزمایشی علوم انسانی

 

اعلام نفرات برتر کنکور 96

teach98.ir

گروه آزمایشی علوم تجربی

اعلام نفرات برتر کنکور 96

teach98.ir

 

گروه آزمایشی زبان

 

اعلام نفرات برتر کنکور 96

teach98.ir

 

گروه آزمایشی هنر

 

اعلام نفرات برتر کنکور 96

منبع : Sanjesh.org