آموزش کامل زنگ علوم ششم ابتدایی + فیلم آموزشی

بازدید: 367 بازدید

آموزش کامل زنگ علوم ششم ابتدایی + فیلم آموزشی

 

آموزش کامل زنگ علوم ششم ابتدایی + فیلم آموزشی

 

  • آموزش کامل نکات
  • شناسایی همه ی سوالات این درس
  • بررسی آزمایش کنید ها
  • بررسی فعالیت ها
  • بررسی کاوشگری ها

 

 

 

نگاهی به کتاب علوم

 

 

آموزش کامل زنگ علوم ششم ابتدایی + فیلم آموزشی

 

 

 

آموزش کامل درس