آموزش نشانه س-فارسی اول دبستان

بازدید: 4536 بازدید
آموزش نشانه س-فارسی اول دبستان
teach98.ir

آموزش نشانه س-فارسی اول دبستان

ابتدا تصویر بزرگ کتاب را در دید دانش آموزان قرار می دهیم و از آن ها میخواهیم که با اجازه گرفتن از معلم,هرآنچه را که می بینند بیان کنند.سپس از دانش آموزان میخواهیم تا در گروه هایشان با هم مشورت کنند و هر آنچه را که قبلا بیان نکرده اند,بگویند.

حال معلم از دانش آموزان میخواهد تا برای تصویر,داستانی تخیلی روایت کنند.یکی از دانش آموزان این کار را انجام میدهد.

کارت های آموزشی :

در این مرحله معلم کارتهای آموزشی کتاب( دست , سبد , یاس , کلاس )را به دانش آموزان نشان میدهد و می پرسد که چه میبنند؟نشانه قرمز در کجا قرار دارد و چه صدایی دارد بچه ها نیز چند بار آن کلمه و صدای نشانه را تکرار میکنند.سپس یکی یکی جلو آمده و کارتها را روی تصویر بزرگ نشان می دهند.

 

آموزش نشانه س-فارسی اول دبستان

 

در مرحله ی بعدی,دانش آموزان کارتهایی را که از قبل تهیه کرده اند( مانند سبز , داس و … )جلو آورده و نشانه های شبیه هم را به صورت ستونی می چینند.مثلا معلم کارت بز را بالا می چسباند هر دانش آموزی که کارتی دارد که نشانه ی قرمز آن شبیه نشانه ی قرمز این واژه است آن را زیر آن می چسباند.

شعر :

شعری را مانند نمونه انتخاب کرده و با همراهی دانش آموزان میخوانیم.

سبد سبد گل یاس

بچه های زرنگ کلاس

نگاه کنید ﺳ ، س هستم

من س آخر هستم

همیشه آخر هستم

دوستم ﺳ  غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر

در زنگ نوشتاری

,نشانه را نوشته و از بچه ها میخواهیم تا جلو آمده و نشانه را بنوییسند.سپس به عنوان مثال کلمه ی دست را نوشته و از آنها میخواهیم تا به آن دقت کنند و صداکشی و هجا بندی اش کنند.

 

teach98.ir