آموزش نشانه ب-فارسی اول دبستان

بازدید: 5745 بازدید
آموزش نشانه ب-فارسی اول دبستان
teach98.ir

آموزش نشانه ب-فارسی اول دبستان

ابتدا تصویر بزرگ کتاب را در دید دانش آموزان قرار می دهیم و از آن ها میخواهیم که با اجازه گرفتن از معلم,هرآنچه را که می بینند بیان کنند.سپس از دانش آموزان میخواهیم تا در گروه هایشان با هم مشورت کنند و هر آنچه را که قبلا بیان نکرده اند,بگویند.

حال معلم از دانش آموزان میخواهد تا برای تصویر,داستانی تخیلی روایت کنند.یکی از دانش آموزان این کار را انجام میدهد.

کارت های آموزشی :

در این مرحله معلم کارتهای آموزشی کتاب( آب , باد , باران )را به دانش آموزان نشان میدهد و می پرسد که چه میبنند؟نشانه قرمز در کجا قرار دارد و چه صدایی دارد بچه ها نیز چند بار آن کلمه و صدای نشانه را تکرار میکنند.سپس یکی یکی جلو آمده و کارتها را روی تصویر بزرگ نشان می دهند.

 

آموزش نشانه ب-فارسی اول دبستان

 

در مرحله ی بعدی,دانش آموزان کارتهایی را که از قبل تهیه کرده اند( مانند بستنی , ببر و … )جلو آورده و نشانه های شبیه هم را به صورت ستونی می چینند.مثلا معلم کارت بز را بالا می چسباند هر دانش آموزی که کارتی دارد که نشانه ی قرمز آن شبیه نشانه ی قرمز این واژه است آن را زیر آن می چسباند.

شعر :

شعری را مانند نمونه انتخاب کرده و با همراهی دانش آموزان میخوانیم.

اسمت چیه؟(آ) هستی              نه نه نه  (ب) هستم

من (ب) آخر هستم                     شبیه   قایق   هستم

نقطه ای خیلی کوچک                زیر      پایم     گذاشتم

در      کلمات      بسیار                  آخرین حرف من  هستم   

مثل آب  مثل تاب                          آخرین    حرف     آداب

حالا    بگو     چه     هستم ؟  ب  ب         

  بدون هیچ صدا بگو که هستم؟ ب  ب

با حرکت لب ها بگو چه هستم؟  ب  ب

 آفرین ومرحبا                              به کودکان دانا

هزار هزار آفرین                          به بچٌه های بینا

در زنگ نوشتاری

,نشانه را نوشته و از بچه ها میخواهیم تا جلو آمده و نشانه را بنوییسند.سپس به عنوان مثال کلمه ی باران را نوشته و از آنها میخواهیم تا به آن دقت کنند و صداکشی و هجا بندی اش کنند.

 

 

teach98.ir
teach98.ir