آموزش نشانه آ ا (الف)-فارسی اول ابتدایی

بازدید: 6534 بازدید
آموزش نشانه آ ا (الف)-فارسی اول ابتدایی
teach98.ir

آموزش نشانه آ ا (الف)-فارسی اول ابتدایی

مرحله ایجاد انگیزه :

برای تدریس ابتدا باید دانش آموزان را آماده یادگیری کرده و به درس و مدرسه علاقمندشان کنیم.می توانیم بچه ها را به گروه هایی تقسیم کنیم.این گروه بندی به هیچ عنوان نباید ثابت باشد.

در این مرحله تصویر بزرگ کتاب را در دید دانش آموزان قرار می دهیم و از آن ها میخواهیم که با اجازه گرفتن از معلم,هرآنچه را که می بینند بیان کنند.سپس از دانش آموزان میخواهیم تا در گروه هایشان با هم مشورت کنند و هر آنچه را که قبلا بیان نکرده اند,بگویند.

حال معلم از دانش آموزان میخواهد تا برای تصویر,داستانی تخیلی روایت کنند.یکی از دانش آموزان این کار را انجام میدهد.

 

کارت ها :

 

در این مرحله معلم کارتهای آموزشی کتاب را به دانش آموزان نشان میدهد و می پرسد که چه میبنند؟نشانه قرمز در کجا قرار دارد و چه صدایی دارد بچه ها نیز چند بار آن کلمه و صدای نشانه را تکرار میکنند.سپس یکی یکی جلو آمده و کارتها را روی تصویر بزرگ نشان می دهند.

 

آموزش نشانه آ ا (الف)-فارسی اول ابتدایی

 

در مرحله ی بعدی,دانش آموزان کارتهایی را که از قبل تهیه کرده اند جلو آورده و نشانه های شبیه هم را به صورت ستونی می چسباند.مثلا معلم کارت آبی را بالا می چیند هر دانش آموزی که کارتی دارد که نشانه ی قرمز آن شبیه نشانه ی قرمز این واژه است آن را زیر آن می چسباند.

سپس از دانش آموزان می خواهیم تا تفاوت آ و ا را بیان کنند و نامی برای آنها انتخاب می کنیم.آ اول و ا غیر اول

 

شعر :

 

شعری را انتخاب کرده و با بچه ها میخوانیم.

در زنگ نوشتاری

,نشانه را نوشته و از بچه ها میخواهیم تا جلو آمده و نشانه را بنوییسند.سپس کلمه نوشته و از آنها میخواهیم تا به آن دقت کنند و صداکشی و هجا بندی اش کنند.