آموزش ریاضی-رویکرد حل مسئله به روش اکتشافی

بازدید: 2000 بازدید
آموزش ریاضی-رویکرد حل مسئله به روش اکتشافی
teach98.ir

آموزش ریاضی-رویکرد حل مسئله به روش اکتشافی

 

حل مسائل به دو صورت انجام می گیرد:

۱)  ماشینی

۲)   اکتشافی

 

ساختار کتاب

 

۱ )  فعالیت :‌ برای مفهوم سازی اتفاق می افتد.

۲ ) کار در کلاس : کاربرد مفهوم و تعمیق و تفهیم آن

۳ )  تمرین : برای تثبیت و پایداری یادگیری ( در منزل )

 

سه نوع سبک شناختی ( فعالیت ) داریم که عبارتند از‌:

 

۱ ) دست ورزی : ساختن مفهوم و استفاده از لامسه  برای یادگیری مثل ساخت مربع

۲ ) تصویری : حتما باید تصویر مفهوم دیده شود تا درک و یادگیری شود.

۳ ) کلامی : استدلالی هستند و با استفاده از کلام و نماد یاد گرفته می شوند.

 

چهار نوع تکلیف در ریاضیات داریم که شامل موارد زیر می شود:

 

۱ ) آمادگی : قبل از تدریس برای آشنایی با مفهوم مثل ساخت مکعب

۲ ) تمرینی : بعد از تدریس برای تثبیت یادگیری

۳ ) خلاقیتی : بستگی به نوع نگاه و خلاقیت دانش آموز دارد.

۴ ) بستی و امتدادی : دارای زمان خاصی است یعنی بصورت پروژه می باشد مثلا تکلیفی با عنوان کاشت لوبیا و مشاهده ی مراحل رشد و ترسیم ( نقاشی کردن ) آن.

 

نکته : برای آموزش مساحت از مقوا و برای آموزش محیط از نی استفاده کنید.