آموزش ریاضی-راهبرد های حل مسئله

آموزش ریاضی-راهبرد های حل مسئله

teach98.ir

آموزش ریاضی-راهبرد های حل مسئله

 

حل مسئله شامل ۸ راهبرد زیر است :

 

1 ) رسم شکل

 (مثال )سوال : در یک مزرعه بیست مرغ و گاو وجود دارد.اگر مجموع پاهای این ها ۵۶ تا باشد, چند مرغ و چند گاو در این مزرعه وجود دارد؟ با رسم شکل نشان دهید

 

2 ) الگویابی

مثال : شماره ی شکل بعدی را به دست آورید

آموزش ریاضی-راهبرد های حل مسئله

 

3 ) الگو سازی

( مثال ) سوال : عددی سه رقمی بنویسید که یکان آن ۲ و ۳, دهگان آن ۷ و ۸ و صدگان آن 4 و 5 باشد.

نکته : پاسخ باید بصورت نمودار درختی باشد

 

4 ) حل مسئله ساده تر

به جای اعداد گنگ و بزرگ از اعداد ساده و کوچک استفاده می کنیم.

 

5 ) زیر مسئله

هر مسئله از مسئله های کوچک تر تشکیل شده و مرحله به مرحله حل می شود.

 (مثال‌) سوال : باغبانی ۵ هکتار باغ دارد, او از هر هکتار ۶ تن محصول به دست می آورد.اگر هر کیلو محصول ۲۵۰۰ تومان باشد و او برای هر هکتار 1000000 تومان خرج کرده باشد,حساب کنید چقدر سود کرده است.

 

6 ) نمادین سازی

به جای داده ی مسئله از نماد ( عدد و حروف مثل X و Y و…. ) استفاده می کنیم.

( مثال ) سوال : علی 10 سال سن دارد و سن علی از سه برابر سن خواهرش 2 سال کمتر است, سن خواهر علی چقدر است؟

پاسخ :  10=2 -(X*3)

 

7 ) حدس و آزمایش

( مثال ) سوال : در یک مهمانی به ازای هر ۴ نفر یک دیس برنج, هر ۳ نفر یک دیس خورش و هر ۲ نفر یک دیس سالاد قرار دارد; جمع این ظروف ۹۱ عدد است,تعداد مهمان ها را حساب کنید‌ ( حدس بزنید )

 

8 ) حذف حالتهای نامطلوب

( مثال ) سوال : با رقم های ۳ و ۵ و ۲ تا می توانید بدون تکرار,‌اعداد ۳ رقمی بسازید.