آموزش ریاضی-راهبرد های حل مسئله

بازدید: 3948 بازدید
آموزش ریاضی-راهبرد های حل مسئله
teach98.ir

آموزش ریاضی-راهبرد های حل مسئله

 

حل مسئله شامل ۸ راهبرد زیر است :

 

۱ ) رسم شکل

 (مثال )سوال : در یک مزرعه بیست مرغ و گاو وجود دارد.اگر مجموع پاهای این ها ۵۶ تا باشد, چند مرغ و چند گاو در این مزرعه وجود دارد؟ با رسم شکل نشان دهید

 

۲ ) الگویابی

مثال : شماره ی شکل بعدی را به دست آورید

آموزش ریاضی-راهبرد های حل مسئله

 

۳ ) الگو سازی

( مثال ) سوال : عددی سه رقمی بنویسید که یکان آن ۲ و ۳, دهگان آن ۷ و ۸ و صدگان آن ۴ و ۵ باشد.

نکته : پاسخ باید بصورت نمودار درختی باشد

 

۴ ) حل مسئله ساده تر

به جای اعداد گنگ و بزرگ از اعداد ساده و کوچک استفاده می کنیم.

 

۵ ) زیر مسئله

هر مسئله از مسئله های کوچک تر تشکیل شده و مرحله به مرحله حل می شود.

 (مثال‌) سوال : باغبانی ۵ هکتار باغ دارد, او از هر هکتار ۶ تن محصول به دست می آورد.اگر هر کیلو محصول ۲۵۰۰ تومان باشد و او برای هر هکتار ۱۰۰۰۰۰۰ تومان خرج کرده باشد,حساب کنید چقدر سود کرده است.

 

۶ ) نمادین سازی

به جای داده ی مسئله از نماد ( عدد و حروف مثل X و Y و…. ) استفاده می کنیم.

( مثال ) سوال : علی ۱۰ سال سن دارد و سن علی از سه برابر سن خواهرش ۲ سال کمتر است, سن خواهر علی چقدر است؟

پاسخ :  ۱۰=۲ -(X*3)

 

۷ ) حدس و آزمایش

( مثال ) سوال : در یک مهمانی به ازای هر ۴ نفر یک دیس برنج, هر ۳ نفر یک دیس خورش و هر ۲ نفر یک دیس سالاد قرار دارد; جمع این ظروف ۹۱ عدد است,تعداد مهمان ها را حساب کنید‌ ( حدس بزنید )

 

۸ ) حذف حالتهای نامطلوب

( مثال ) سوال : با رقم های ۳ و ۵ و ۲ تا می توانید بدون تکرار,‌اعداد ۳ رقمی بسازید.