آموزش افزودن فایل

آموزش افزودن فایل

 

تصویر زیر صفحه ی مدیریت شما را نشان میدهد که میتوانید محصولات خود را مشاهده و همچنین محصول اضافه کنید و درآمد روزانه ی خود را مشاهده کنید و افرادی که از شما خریداری کرده اند.

کار های خواسته شده در تصویر بالا را به دقت انجام دهید

 

به همین سادگی محصول خود را برای فروش بگذارید