آزمون رتبه بندی معلمان + محتوی

آزمون رتبه بندی معلمان + محتوی

آزمون رتبه بندی معلمان + محتوی

 

نظر به اینكه محتوای آزمون سنجش صلاحیت حرفه ای ( مختص مشمولین رتبه 1 ) بر روی سامانه ltms  بار گذاری شده، مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی مناسب به همه مشمولین اقدام لازم صورت پذیرد .

شایان ذكر است احكام كارگزینی حائز ین شرایط در صورت كسب حد نصاب امتیاز تعیین شده  در شیوه نامه تا پایان  بهمن ماه صادر خواهد شد .

 

آزمون سنجش صلاحیت (آزمون نهایی)

 

تاریخ آزمون از :1398/11/05
تا تاریخ :1398/11/05
مدت آزمون : 20 دقیقه
تعداد سوالات :40 سوال
سایت ضمن خدمت
نمره منفی : ندارد
نمره شما بعد از اتمام آزمون در قسمت اطلاع رسانی آزمون ها نشان داده می شود.
زمان باقیمانده از امتحان : 20 دقیقه
از تاریخ تا تاریخ ساعت ساعت ساعت بارم آزمون نمره شما
۱۳۹۸/۱۱/۰۵    ۱۳۹۸/۱۱/۰۵    ۸:۰۰-۱۰:۰۰    ۱۳:۰۰ – ۱۴:۰۰   ۱۸:۲۰ – ۱۹:۰۰   ۱۰۰

 

در آزمون از همه ی محتواهای زیر استفاده می شود

 

بودجه بندی صفحات

اخلاق حرفه ای

اردو های دانش آموزی

اقدام پژوهی

الگوها ، روش ها و فنون تدریس

برنامه درسی ملی

سند تحول بنیادین

تكنولوژی آموزشی

روانشناسی تربیتی

سنجش و اندازه گیری

طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز

وظایف پرورشی معلم