آزمون تیز هوشان ششم 99-98 – سوال 1

آزمون تیز هوشان ششم 99-98 - سوال 1

 

آزمون تیز هوشان ششم 99-98 – سوال 1

 

مدرس: آقای آموزگار

زمان آموزش: 42 ثانیه

موضوع: آزمون تیزهوشان ششم 99-98

درس: استعداد کلامی