آزمون تیز هوشان ششم ۹۹-۹۸ – سوال ۱

بازدید: 503 بازدید

آزمون تیز هوشان ششم 99-98 - سوال 1

 

آزمون تیز هوشان ششم ۹۹-۹۸ – سوال ۱

 

مدرس: آقای آموزگار

زمان آموزش: ۴۲ ثانیه

موضوع: آزمون تیزهوشان ششم ۹۹-۹۸

درس: استعداد کلامی