آزمون آنلاین هدیه های آسمان دوم دبستان درس ۸-۱

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

 

ما در برابر نعمت های خداوند چه وظیفه ای داریم ؟

مسلمانان هنگام شنیدن نام حضرت محمد(ص) چه می کنند ؟

اولین کار در وضو گرفتن ............................. می باشد .

آخرین فرستاده خداوند در میان پیامبران حضرت ......................... می باشد .

« علیه السلام » یعنی چه ؟

قبر پیامبر (ص) در شهر ................. می باشد

نماز صبح چند رکعت است؟

پادشاه ستمگر مصر در دوران حضرت موسی (ع) چه کسی بود ؟

خداوند چه نعمت هایی به گنجشک ها (پرندگان) داده است؟

پیامبر اکرم(ص) از چه کسی خواست برای کودک خوراکی بیاورد؟

حضرت فاطمه (س) ابتدا برای چه کسانی دعا می کرد؟

پیامبر اکرم (ص) چون بسیار امانت دار و درست کار بوده همه به ایشان .............................. می گفتند .

بهترین راه حرف زدن با خداوند چه راهی است ؟

محل تولد پیامبر اکرم (ص) شهر ...................... می باشد؟

محل تولد

کسی که اذان می گوید را چه می نامیم؟

۱. نام پدر و مادر حضرت محمد (ص) چه بود؟

نام پدر و مادر

کدامیک از پیامبران در دوران شیرخوارگی در یک صندوقچه گذاشته و در رودخانه نیل انداخته شد ؟

پیامبران اولوالعزم چند نفر می باشند ؟

کدام یک از پیامبران خدا مأمور شد برای نجات ایمان آورندگان در مقابل سیل ، کشتی بسازد ؟

مطالعه بیشتر