آزمون آنلاین هدیه های آسمان دوم دبستان درس ۸-۱

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

 

پیامبران اولوالعزم چند نفر می باشند ؟

مسلمانان هنگام شنیدن نام حضرت محمد(ص) چه می کنند ؟

خداوند چه نعمت هایی به گنجشک ها (پرندگان) داده است؟

کسی که اذان می گوید را چه می نامیم؟

نماز صبح چند رکعت است؟

کدامیک از پیامبران در دوران شیرخوارگی در یک صندوقچه گذاشته و در رودخانه نیل انداخته شد ؟

حضرت فاطمه (س) ابتدا برای چه کسانی دعا می کرد؟

ما در برابر نعمت های خداوند چه وظیفه ای داریم ؟

پیامبر اکرم (ص) چون بسیار امانت دار و درست کار بوده همه به ایشان .............................. می گفتند .

« علیه السلام » یعنی چه ؟

پادشاه ستمگر مصر در دوران حضرت موسی (ع) چه کسی بود ؟

بهترین راه حرف زدن با خداوند چه راهی است ؟

۱. نام پدر و مادر حضرت محمد (ص) چه بود؟

نام پدر و مادر

محل تولد پیامبر اکرم (ص) شهر ...................... می باشد؟

محل تولد

پیامبر اکرم(ص) از چه کسی خواست برای کودک خوراکی بیاورد؟

آخرین فرستاده خداوند در میان پیامبران حضرت ......................... می باشد .

قبر پیامبر (ص) در شهر ................. می باشد

اولین کار در وضو گرفتن ............................. می باشد .

کدام یک از پیامبران خدا مأمور شد برای نجات ایمان آورندگان در مقابل سیل ، کشتی بسازد ؟

مطالعه بیشتر