آزمون آنلاین هدیه های آسمان دوم دبستان درس ۸-۱

 

« علیه السلام » یعنی چه ؟

نماز صبح چند رکعت است؟

کسی که اذان می گوید را چه می نامیم؟

پیامبران اولوالعزم چند نفر می باشند ؟

پادشاه ستمگر مصر در دوران حضرت موسی (ع) چه کسی بود ؟

آخرین فرستاده خداوند در میان پیامبران حضرت ......................... می باشد .

مسلمانان هنگام شنیدن نام حضرت محمد(ص) چه می کنند ؟

بهترین راه حرف زدن با خداوند چه راهی است ؟

کدامیک از پیامبران در دوران شیرخوارگی در یک صندوقچه گذاشته و در رودخانه نیل انداخته شد ؟

پیامبر اکرم(ص) از چه کسی خواست برای کودک خوراکی بیاورد؟

حضرت فاطمه (س) ابتدا برای چه کسانی دعا می کرد؟

قبر پیامبر (ص) در شهر ................. می باشد

۱. نام پدر و مادر حضرت محمد (ص) چه بود؟

نام پدر و مادر

اولین کار در وضو گرفتن ............................. می باشد .

محل تولد پیامبر اکرم (ص) شهر ...................... می باشد؟

محل تولد

خداوند چه نعمت هایی به گنجشک ها (پرندگان) داده است؟

پیامبر اکرم (ص) چون بسیار امانت دار و درست کار بوده همه به ایشان .............................. می گفتند .

کدام یک از پیامبران خدا مأمور شد برای نجات ایمان آورندگان در مقابل سیل ، کشتی بسازد ؟

ما در برابر نعمت های خداوند چه وظیفه ای داریم ؟

teach98
5 دی 1396
449 بازدید