آزمون آنلاین هدیه های آسمان دوم دبستان درس ۸-۱

 

کدام یک از پیامبران خدا مأمور شد برای نجات ایمان آورندگان در مقابل سیل ، کشتی بسازد ؟

« علیه السلام » یعنی چه ؟

پیامبران اولوالعزم چند نفر می باشند ؟

کدامیک از پیامبران در دوران شیرخوارگی در یک صندوقچه گذاشته و در رودخانه نیل انداخته شد ؟

آخرین فرستاده خداوند در میان پیامبران حضرت ......................... می باشد .

خداوند چه نعمت هایی به گنجشک ها (پرندگان) داده است؟

کسی که اذان می گوید را چه می نامیم؟

۱. نام پدر و مادر حضرت محمد (ص) چه بود؟

نام پدر و مادر

بهترین راه حرف زدن با خداوند چه راهی است ؟

اولین کار در وضو گرفتن ............................. می باشد .

پیامبر اکرم(ص) از چه کسی خواست برای کودک خوراکی بیاورد؟

حضرت فاطمه (س) ابتدا برای چه کسانی دعا می کرد؟

محل تولد پیامبر اکرم (ص) شهر ...................... می باشد؟

محل تولد

مسلمانان هنگام شنیدن نام حضرت محمد(ص) چه می کنند ؟

قبر پیامبر (ص) در شهر ................. می باشد

ما در برابر نعمت های خداوند چه وظیفه ای داریم ؟

پیامبر اکرم (ص) چون بسیار امانت دار و درست کار بوده همه به ایشان .............................. می گفتند .

پادشاه ستمگر مصر در دوران حضرت موسی (ع) چه کسی بود ؟

نماز صبح چند رکعت است؟

700 بازدید