آزمون آنلاین علوم سوم دبستان

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

آزمون آنلاین علوم سوم دبستان

 

 

 

وقتی هوا نسبتا خوب باشد چه نوع ابری را درآسمان مشاهده می کنیم؟

هنگامی که هوا.............. می شود قطراب آب به زمین می افتد

مهمترین بخش دستگاه گوارش چه نام دارد؟

پنگوئن جزء کدام گروه از جانوران زیر است؟

کدام جانور لانه ندارد؟

کدام یک از دانه های زیر دو قسمتی است؟

گیاهان برای رشد خود ، به چه نوع انرژی نیاز دارند؟

زمین شبیه کدام یک از شکل های زیر است؟

آب های شیرین در کدام قسمت های زمین دیده می شوند؟

خشک شدن لباس های خیس ، نشان دهنده ی کدام یک از حالت های زیر است؟

 

 

مطالعه بیشتر