آزمون آنلاین علوم سوم دبستان

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

آزمون آنلاین علوم سوم دبستان

 

 

 

کدام یک از دانه های زیر دو قسمتی است؟

گیاهان برای رشد خود ، به چه نوع انرژی نیاز دارند؟

کدام جانور لانه ندارد؟

وقتی هوا نسبتا خوب باشد چه نوع ابری را درآسمان مشاهده می کنیم؟

هنگامی که هوا.............. می شود قطراب آب به زمین می افتد

زمین شبیه کدام یک از شکل های زیر است؟

خشک شدن لباس های خیس ، نشان دهنده ی کدام یک از حالت های زیر است؟

مهمترین بخش دستگاه گوارش چه نام دارد؟

آب های شیرین در کدام قسمت های زمین دیده می شوند؟

پنگوئن جزء کدام گروه از جانوران زیر است؟

 

 

مطالعه بیشتر