آزمون آنلاین علوم دوم ابتدایی

آزمون علوم دوم ابتدایی

 

کدام دانه خوراکی است؟

صحیح غلط !

کدام جانور دوزیست است؟

صحیح غلط !

از دانه ی گیاهان چه استفاده هایی می شود؟

صحیح غلط !

قبل از چشیدن و بوییدن هر چیز، بهتر است کدام کار را انجام دهیم؟

صحیح غلط !

کدام یک از گزینه های زیر مشاهده نمی باشد؟

صحیح غلط !

انسان ها و موجودات زنده از کدام بخش دانه تغذیه می کنند؟

صحیح غلط !

آزمون علوم دوم ابتدایی
پایان آزمون
آفرین عالی بود.قبول شدی

نتایج خود را به اشتراک بگذارید:

فقط به ما بگویید چه کسی نتایج شما را ببیند

مطالعه بیشتر